Η Πεντάμορφη και το Τέρας 2016

Φωτογραφίες από την παράσταση "Η Πεντάμορφη και το Τέρας" της σχολής Dance-Dream το 2016

Η Πεντάμορφη και το Τέρας της σχολής Dance-Dream

Η Πεντάμορφη και το Τέρας της σχολής Dance-Dream

Η Πεντάμορφη και το Τέρας της σχολής Dance-Dream

Η Πεντάμορφη και το Τέρας της σχολής Dance-Dream

Η Πεντάμορφη και το Τέρας της σχολής Dance-Dream

Η Πεντάμορφη και το Τέρας της σχολής Dance-Dream

Η Πεντάμορφη και το Τέρας της σχολής Dance-Dream

Η Πεντάμορφη και το Τέρας της σχολής Dance-Dream